פעילות משפטית

אודות הפעילות המשפטית

המאבק המשפטי

המאבק המשפטי נועד להיות ראש חץ הסברתי המציף את הכשלים שיוצרת ההורות ההסכמית, ולייצר את עולם המושגים המחזק את המשפחה גם בתוך מערכת שמובילה לאורך שנים את פירוקה. בהכירנו את האג'נדה של רוב מוחלט של שופטי בית המשפט העליון כפי שעולה מפסקי הדין שלהם לאורך שנים הציפיות שלנו לא היו גבוהות. ברוך ה' זכינו להוביל מספר שינויים משמעותיים, כמו הקמת מאגר רישום מרכזי לבנקי הזרע, התחייבות המדינה להקים מאגר רישום לתורמות/מוכרות ביציות, יחד עם כמה פסקי דין שבהם יצרנו מודעות על אף שלא הצלחנו להגיע לפסק דין שיכריע לטובתנו.

עתירה - רישום ילודים מתרומת ביצית ומצו הורות

לקריאה >>

עתירה - מאגר רישום ארצי לבנקי הזרע

לקריאה >>

עתירה - הועדה לשינוי מין

לקריאה >>

עתירה - בנק הדם חופש המידע

לקריאה >>

מאמרים בנושא

שמחות בתורה

לנשים ובנות שרוצות לחוות שותפות בשמחתה של תורה

סיפורה של שפחה ובג"ץ

הסכנה לחברה בהתערבותו של בית המשפט בסוגיות ערכיות.

הבית – זירה משפטית או משפחתית?

כיצד צריך אפוא לטפל במשפחה? האם בדיני משפחה יש להתחשב בהורים או בילדים? מחבר המאמר עושה סדר בנושא...

דרושה אהבה

בין רומנטיקה לתודעת 'אנחנו'

צור קשר