מונחון להט"ב

מונחון להט"ב

מונחון קצר זה מבקש להנגיש לאנשי ולנשות חינוך החפצים בכך מושגים מעולם הלהט"ב ולחשוף את השקפות היסוד )הבלתי מנוסחות על פי רוב( העומדות מאחוריהם.

מחבר: ד"ר מאיר סיילדר