כנס משפחה בישראל אתגרים ותובנות

בבירור דרכה של המשפחה בישראל מול אתגרי תרבות המערב

הרב משה שחור, ר"מ בישיבת שדרות

עמיטל בראלי, מנכ“ל ארגון ’חותם‘

הרב עזריאל אריאל, ראש מרכז אחווה למדיניות חברתית יהודית

פיליפ מרכוס, שופט (בדימוס)

הרב שמעון כהן, ראש מוסדות בית מוריה