slide image

בוחרים במשפחה

התנועה לחיזוק ערכי המשפחה

שלמות המשפחה הוא אחד הערכים המקודשים ביותר במסורת ישראל. במשך כל הדורות שמר עם ישראל על ייחודו דרך שלמות המשפחה. בשיח שנוצר רבים חוששים לדבר על אבא ואמא ומשפחה טבעית, שכן הבעת עמדה כזו הופכת אותם חשופים לניסיונות השתקה ולביקורת קטלנית. תנועת "בוחרים במשפחה" מבקשת ליצור שיח יהודי, ערכי ומקצועי בנושא המשפחה.

קרא עוד

מה אנחנו עושים

פעילות משפטית

לפרטים נוספים

כתבו עלינו

פעילות

תא סטודנטים

קידום ערכי המשפחה במרחב האקדמי

לפרטים נוספים

הרצאות

הרצאות ותוכניות מרתקות בנושא משפחה

לפרטים נוספים

פעילות משפטית

מאבק משפטי לחיזוק ערכי המשפחה

לפרטים נוספים

מאבקים ציבוריים

לפרטים נוספים
לפעילויות נוספות

מאמרים נבחרים

המאבק על המשפחה

שבוע אחרי האסון הנורא בנחל צפית, מגיע הזמן להתבוננות ולניסיון להבין מה קרה? כיצד דווקא מי שאמורים...

מקדשי המשפחה מול מפרקיה

על מאבק קיומי בנושא המשפחה והארת מונחים שונים בנושא זה

הצלת יום המשפחה

לכבוד יום המשפחה תשפ"א הקרוב נבקש לעסוק בהצלת המשפחה. קשה להאמין, אבל היא בהחלט בסכנה!

בחיי הבית – תפקידים ואתגרים

פרשיות של זוגיות בתנ"ך - זווית חז"ל על תפקידים ואתגרי הבית היהודי מתוך הפרשה

מאמרים נוספים