החוברת המשפחה בחירה טובה

החוברת המשפחה בחירה טובה

מיכאל פואה בראיון לקראת פרסום החוברת המשפחה בחירה טובה תוך התייחסות לכנס בבר אילן