העתירה לבג"ץ נגד קידום אג'נדה להט"בית

העתירה לבג"ץ נגד קידום אג'נדה להט"בית

מיכאל פואה בערוץ 14 - על העתירה לבג"ץ נגד קידום אג'נדה להט"בית בפרסומי הממשלה

מחבר: העתירה לבג"ץ נגד קידום אג'נדה להט"בית