טרלול הנקודה

טרלול הנקודה

מיכאל פואה בסרטון המסביר מה ההבדל בין האלכסון לנקודה.