כנס משפחה: אתגרים וחזון

כנס משפחה: אתגרים וחזון

כנס בנושא: משפחה - אתגרים וחזון, התקיים בשיתוף ארגון חותם ועסק בנושא המשפחה.

הרב יעקב אריאל שליט"א- מגמת ייצוב וחיזוק המשפחה במשפט העברי.

השופט (בדימוס) פיליפ מרכוס- היחס למשפחה בבית המשפט, המבנה הרב-דורי של המשפחה; שיח הזכויות ושיח החובות.

הרב ד"ר אליהו זיני- תרבות הפרט ותרבות המשפחה

ח"כ בצלאל סמוטריץ- המשפחה כיעד לאומי