מיכאל פואה בראיון בנושא נטיות חד מיניות

מיכאל פואה בראיון בנושא נטיות חד מיניות

מיכאל פואה בראיון אצל יעל דיין בתאריך ב' בטבת תשע"ט