מיכאל פואה בשיחה על פתיחת תא הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

מיכאל פואה בשיחה על פתיחת תא הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

ראיון ברדיו ווינט