משאל רחוב בשוק מחנה יהודה

משאל רחוב בשוק מחנה יהודה

בוחרים במשפחה בקמפיין הדסטרט לחיזוק המשפחה.