פתיחת תא הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

פתיחת תא הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

מיכאל פואה בראיון בגלצ על פתיחת תא הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון