פעילות משפטית

עתירות

הפסקת קצירת זרע מנפטרים

מהלך מלחמת שמיני עצרת נחשפנו לכך שבכנסת ישראל מקודם חוק לשימוש בזרעו של נפטר תחת הכותרת של עזרה למשפחות השכולות. הצטרפנו לדיונים בוועדת הבריאות והצלחנו לעצור את קידום הצעת החוק כפי שמפורט כאן.
במהלך הדיונים בוועדה התברר כי השימוש בזרעו של נפטר כרוך בכריתת אשך דבר האסור הן הלכתית והן חוקית. כמו כן התברר כי היועמשי"ת של משרד הבריאות פרסמה הוראת שעה אשר ביטלה את הצורך באישור בית המשפט כאשר הורים מבקשים לקצור את זרעם בנם.

להמשך קריאה>>

הסרת האנונימיות בבנקי הזרע

לאחר ההצלחה בעתירות בג"ץ 909/20 ובג"ץ נוסף 4424/20 אשר חייבו את המדינה להקים מאגר רישום ביציות ומאגר רישום מרכזי לבנקי הזרע, החלטנו לצעוד עוד צעד קדימה ולדרוש לשנות את נוהל בנקי הזרע כך שכל ילד ידע מי הוא האב שזרעו הביא אותו לעולם.
העתירה הוגשה בסיון תשפ"א (05-21). העתירה לעתירה הצטרפה ד"ר רות
שידלו – פסיכולוגית קלינית במעמד ידידת בית המשפט. העתק הבקשה וכן אישה שנולדה באמצעות זרע שקיבלה אמה מבנק הזרע כזרע של גוי, ולאחר בדיקות ד.נ.א התברר שהזרע היה של יהודי מהארץ ושיש לה מספר אחים עליהם לא ידעה והיא הייתה עלולה להתחתן עם אחד מהם מבלי לדעת. העתק הבקשה 

להמשך קריאה>>

לוגו להט"ב במשרדים ממשלתיים

בשנים האחרונות, עם עליית כוחן הציבורי והפוליטי של תנועות שונות הפועלות תחת דגל הלהט"ב, החלו גופים שונים לבטא את הזדהותם עם המאבק של תנועות אלו, בהנפת דגל הלהט"ב במוסדותיהם, ובאתרים וירטואליים ברחבי המרשתת. בשנת תשפ"ב בעת כהונת ממשלת בנט-לפיד גלשה תופעה זו גם לגופים ממלכתיים כגון משרדי ממשלה וגופים הפועלים תחתם. הדבר בא לידי ביטוי באופן בולט בחודש בו מציינים ארגונים אלו את פועלם ומכנים אותו "חודש הגאווה", המצוין בחודש יוני, ומתרחב עם השנים לכל חודשי הקיץ. בתחילת חודש יוני 2022 , כאשר מספר גופים ממשלתיים החליפו את הסמליל (לוגו) שלהם לצבעי הלהט"ב כאות הזדהות עם המאבק של ארגונים אלו.

להמשך קריאה>>

 

רישום ומעקב ארצי בבנקי הזרע

לאור ההצלחה בדיון בבג"ץ 909/20 הגשנו בתמוז תש"ף (6/2020) בג"ץ נוסף 4424/20 ובו דרישה להקים מרכז רישום ארצי לרישום הילודים מבנקי הזרע והסדרת נוהל העדכון של רשמי הנישואין. בעתירה זו השגנו יותר מאשר פיללנו.

להמשך קריאה>>

 

רישום ילודים מתרומת ביצית ומצו הורות

תחילת המאבק המשפטי על הזכות להורות החל בבג"ץ 909-20 שהוגש בשבט תש"ף (2/2020). בעתירה דרשנו לנהל רישום של כי שנולד מתרומת ביצית בהתאם לחוק, וכן לנהל רישום מסודר בהם ניתן צו הורות או צו הורות פסיקתי.

דרישתנו לניהול רישום של כל מי שנולד מתרומת ביצית התקבלה, אלא שהמדינה טענה שהיא צריכה לקבוע את התקנות להפעלת הרישום. לטענת המדינה טיוטת התקנות כבר מוכנה ובית המשפט הסתפק בכך. חשוב לציין שעד עתה התקנות לא פורסמו, והרישום עדיין לא החל.

להמשך קריאה>>

ביטול חוזר מינהל הרפואה, הועדה לבחינת מתן אישור לשינוי מין, וההיתרים שנתנו מטעמה.

בעתירה זו בקשנו לבטל את חזר מינהל הרפואה 6/2020 בו נקבע כי הועדה לשינוי מין יכולה להנפיק תעודה המעידה על שינוי מינו של אדם בהתאם להרגשתו הסובייקטיבית. עם תעודה זו ניתן לשנות את רישום המין בתעודת הזהות.

להמשך קריאה>>

צור קשר