ביטול האנונימיות בבנקי הזרע

ביטול האנונימיות בבנקי הזרע

לאור ההצלחה בדיון בבג"ץ 4424/20 הגשנו בסיון תשפ"א (5/2021) עתירה נוספת בג"ץ 3676/21. בעתירה זו נגענו פעם ראשונה בענין המהותי ולא רק הטכני. דרשנו לבטל את סעיף 24 בתקנות נוהל בנקי הזרע המאפשר תרומה/מכירה של זרע באופן אנונימי. בעתירה זו העלנו למבחן את הזכות להורים מול הזכות להורות. טענו שהזכות להורים היא זכות יסוד, שאין סמכות לתקנות לפגוע בה, ושהיא גוברת על הזכות לחוויית הורות.

עתירה זו עוד טרם הדיון בה הביאה לכך שהמדינה הקימה מאגר ארצי לרישום תורמי זרע החל מיום 1/9/21 ואף החלה להפעיל אותו כפי שהתחייבה בבג"ץ 4424/20. הנוהל מצורף כנספח מש/3 לתשובת המדינה.

אנו לא הסתפקנו בכך ודרשנו שהנוהל יכיר בזכות כל ילד להכיר את אביו הביולוגי. בדיון שנערך ב-ז' אדר ב' תשפ"ב (10/3/22) ניסו שלשת השופטים לדחות את העתירה בטענות שונות, אך משעמדנו על דעתנו קבעו השופטים כי:

"בהמשך לטיעון בפנינו אנו מורים על הגשת הודעה מעדכנת קצרה מטעם המשיבים, בין השאר באשר לפעולות שנוקט משרד הבריאות וליוזמות הנוגעות לעדכון הנהלים הקיימים ולטיובם."

 עתירה זו ממשיכה להתנהל ומועד העדכון הבא נקבע ל- כ"ח חשון תשפ"ג (22/11/22). אנחנו כמובן נעדכן.

 עתירה 3676/21

 תגובת המדינה לעתירה ובה הדיווח על הפעלת המאגר המרכזי

 פרוטוקול הדיון 3676/21