הועדה לשינוי מין

הועדה לשינוי מין

ב- ו' תשרי תשפ"ב (12/9/2021) הגשנו עתירה בנושא הועדה לשינוי מין במשרד הבריאות.

בעתירה זו בקשנו לבטל את חזר מינהל הרפואה 6/2020 בו נקבע כי הועדה לשינוי מין יכולה להנפיק תעודה המעידה על שינוי מינו של אדם בהתאם להרגשתו הסובייקטיבית. עם תעודה זו ניתן לשנות את רישום המין בתעודת הזהות.

אנו טענו כי אי אפשר לשנות את מינו של האדם, ושלמשרד הבריאות אין סמכות חוקית לקבוע מה מינו של אדם בניגוד למציאות האובייקטיבית. תקפנו את ההחלטה ששינוי המין היא החלטה סובייקטיבית וטענו שכלל לא נבחנו ההשלכות של מתן אפשרות זה.

העתירה נדחתה בטענה מדהימה שההסדר ביחס לשינוי מין כבר נידון בבית המשפט העליון, ובית המשפט הכיר בתוקף ההסדר (אף אם באופן עקיף) ובסמכות הועדה לתת "תעודה ציבורית" לשינוי מין. לכך הוסיף השופט גרוסקופף את טענת השיהוי ואת הטענה שלא צרפנו משיבים רלוונטים כמו ארגוני הטרנס למיניהם.

 עתירה 6190/21

פסק הדין 6190/21