"הכירו את ארגון "בוחרים במשפחה

"הכירו את ארגון "בוחרים במשפחה

פרוספקט אודות התנועה לחיזוק ערכי המשפחה בישראל