המחיר של "חברה מעורבת צנועה" הוא הרס המשפחה והרס הצניעות

המחיר של "חברה מעורבת צנועה" הוא הרס המשפחה והרס הצניעות

צריך לגלות את הסוד הכמוס: בחיים יש מחיר לכל דבר. כן הוא גם בנידון דידן. אפשר להחליט שחברה מעורבת היא דבר חשוב. החלטנו שחברה מעורבת ושילוב נשים הוא דבר חשוב? בבקשה. רק צריך לדעת שיש לזה מחיר. מחיר כבד. הרס המשפחה והרס הצניעות- פורסם ב"סרוגים"

תאריך: טבת תשע"ז מחבר: הרב איתי אליצור

שני מגיבים הגיבו באתר סרוגים לדברי הרב אבינר ש"אין דבר כזה חברה מעורבת צנועה".

הראשוןהרב אמנון בזק, שדבריו הובאו באתר: "הטענה "אין דבר כזה חברה מעורבת צנועה" כמוה כאמירה שהאדם הדתי איננו יכול לחיות בעולם המודרני. כי החברה המודרנית – שבה, שלא כבעבר, נשים לומדות, משכילות, ויוצאות לעבודה בכל תחומי החיים – היא חברה מעורבת. ולכן, מי שאיננו חש שהוא חי בעולם שכולו חושך, יגיע למסקנה שלא רק שיש דבר כזה, אלא שחייבת להיות אפשרות של חברה מעורבת צנועה".

הלוגיקה כאן לוקה בחסר. לא יתכן שלא תהיה חברה מעורבת צנועה, אומר הרב אמנון בזק, משום שמציאות החיים שלנו היא חברה מעורבת, ולכן היא חייבת להיות צנועה. הטענה הזאת מזכירה את טיעוני השמאלנים מלפני עשר ועשרים שנה שלפיהם לא יתכן שאין פרטנר בצד השני כי אם אין פרטנר בצד השני אז לא יבוא שלום, והשלום הלא חייב לבוא. גם כאן, חברה מעורבת הלא חייבת להיות. אז לא יתכן שאין חברה מעורבת צנועה. לא יתכן שהמציאות לא תרקוד לפי החליל שלי. אני רוצה שתהיה אפשרות כזאת, אז לא יתכן שזה לא אפשרי.

החרה החזיק אחריו הרב יצחק בן דוד, שעוד הגדיל לעשות וטען שחברה מעורבת היא יעוד נשגב מייעודי התורה. כראיה הוא מצטט את ירמיהו לא כא ועוד. לא בכדי הוא כתב "ועוד". הוא כתב "ועוד" כי הוא לא יכול למצוא מקורות נוספים. אין. לא רק שאין מקורות נוספים, אלא שגם המקור שהוא הביא לא מדבר על חברה מעורבת. הוא מדבר על "נקבה תסובב גבר". זהו משל לישראל והקב"ה. וגם אם נבאר שיש ערך לא רק בנמשל אלא גם במשל עצמו, לא נאמר כאן דבר על חברה מעורבת. נאמר כאן שהנשים תבקשנה להנשא לגברים. מה הקשר בין זה לבין חברה מעורבת? לרב בן דוד פתרונים. (אולי).

בחיים יש מחיר לכל דבר

אין בתורה מקורות שמדברים על כך ששילוב נשים בתחומי החיים הוא אידיאל.

אז האם תתכן חברה מעורבת צנועה? באופן תיאורטי, בודאי שזה יתכן. יתכן, וגם נשמע מאד יפה ונשגב. אלא שכל זה תיאורטי. באופן מעשי, עד היום כל הנסיונות להקים חברה כזאת כשלו כשלון חרוץ. בכל חברה מעורבת יש יותר משפחות מתפרקות ויותר חוטאים מבחברה נפרדת. אפשר להמשיך לנסות ולנסות ולדפוק את הראש בקיר מתוך ידיעה שתיאורטית הקיר אמור ליפול בסוף, ושכל החישובים ההנדסיים מראים שתיאורטית הדבר אפשרי. אבל אולי כדאי בכל זאת ללמוד מהנסיון. (ומדברי חז"ל).

צריך לגלות את הסוד הכמוס: בחיים יש מחיר לכל דבר. כן הוא גם בנידון דידן. אפשר להחליט שחברה מעורבת היא דבר חשוב. החלטנו שחברה מעורבת ושילוב נשים הוא דבר חשוב? בבקשה. רק צריך לדעת שיש לזה מחיר. מחיר כבד. הרס המשפחה והרס הצניעות.

אפשר לבחור בצניעות, אבל צריך לדעת שגם לזה יש מחיר. אפשר למצוא דרך אמצעית, שתשלם מחיר חלקי בתחום הצניעות, ומחיר חלקי בתחום השילוב. אפשר גם להרים ידים. לומר: כך מתנהל העולם, אין ביכלתנו לשנות זאת. הבה נמזער נזקים.

בקיצור: יש הרבה דרכים. אבל צריך ללכת אליהן בעינים פקוחות. אל תנסו להשלות את עצמכם ואת הציבור כאילו אין מחירים והכל אידאלי. בחרתם באפשרות אחת? דעו שבחרתם לשלם מחיר. בחרתם בחברה מעורבת? דעו שבתמורה הקרבתם את הצניעות.