חוברת זוגיות ומשפחה

חוברת זוגיות ומשפחה

לבניית הזוגיות כברית נישואין או כחוזה בין שני בעלי אינטרס, יש משמעות רבה ביכולת להקים משפחה יציבה ושמחה. על יתרון הברית על פני החוזה והדרך ליצור אותה בחוברת.