חוברת "קשר הדם"

חוברת "קשר הדם"

פרסום חוברת ובה מוצג כיצד מתנהל המאבק על שפת המשפחה במדינת ישראל. מהם החלטותיו של בנק הדם שבעקבותיהם התעוררו חלקים בציבור למחאה חריפה.