מדד המשפחה – לקראת בחירות ה-25

מדד המשפחה – לקראת בחירות ה-25

מתקרבים ליום הבוחר.
בימים אלו נערכים במפלגות השונות לבחירות מקדימות. אנו מציעים ומבקשים מכם להעלות את נושא המשפחה על סדר יומם של אלו שמתכוונים להיות נציגיכם בכנסת ובממשלה.
מצ"ב דף שאלות שנשמח אם תציגו אותו למתמודדים השונים, באופן אישי או בחוגי בית, ותבקשו מענה. תשובות בע"פ ניתן לצלם ולשלוח לנו, וכמובן שנשמח לתשובות כתובות עם חתימת המתמודד/ת.
ככל שיותר מתמודדים יחשפו לשאלות אלו מיותר מצביעים, כך תעלה המודעות לחשיבות נושא המשפחה ולתיקון המצב הקיים. זה בידכם.
תשובות וסרטונים ניתן לשלוח ל- 0524202884

לדף השאלות>>