מילון מונחים לקראת המצעד

מילון מונחים לקראת המצעד

כיון שהמצעד היום מתנהל במינוח שלא הכל מבינים, הרי מילון שנועד לסייע

מחבר: הרב איתי אליצור

שנאה – כל מי שחושב אחרת מאתנו סובל משנאת הזולת. הוא חשוך ואידיוט, שיחנק וימות.

בורות – כל מי שחולק עלינו וחושב אחרת מאתנו הוא פשוט בור ולא מבין כלום. הבורות שלו מובילה לשנאת השונה. שיחנק וימות.

מחלה – לא מדובר כאן על שום מחלה. הכל בריא לגמרי. מי שחושב אחרת סובל מהומופוביה.

קבלה, הכלה – הכל צריכים לקבל אותנו ולהכיל אותנו. מי שלא מקבל אותנו – שיעוף מפה, שיחנק, חשוך ואידיוט.

אהבה – כל מי שלא מאמין ביכולת שלנו לנהוג כאחד האדם, כל מי שמונע מאתנו להקים משפחה בריאה, כל מי שרותם אותנו למאבק שלו – אוהב אותנו.

עניין פרטי של האדם – מה אתם דוחפים את האף שלכם למה שעושה אדם פרטי בחדרי חדרים? מדובר כאן על עניין פרטי. זה בכלל לא עניינכם. בגלל זה אנחנו מתעקשים על הפגנה גדולה ברשות הרבים, ובגלל זה אנחנו מניפים דגל.

שוויון – מי שלא מקבל את זכותנו להיות שונים מכל העם, וחושב שאנחנו שוים, פוגע בשוויון.

קבלת השונה – מי שחושב שאנחנו שוים אליו ולא שונים ממנו, ויכולים לחיות בדיוק כמוהו, וזכאים ליחס שוה אליו. הוא פשוט שונא אותנו בגלל שאנחנו שונים.

פתיחות וחופש – כל מי שחושב אחרת מאתנו פוגע בפתיחות ובחופש. שיסתום את הפה.