מי באמת שונא את בעלי הנטיות

מי באמת שונא את בעלי הנטיות

הרדיקלים מאשימים את השמרנים בכך שהם לא מכירים בזכותם של אנשים מסוימים להתחתן ולהיות הורים.

מחבר: הרב איתי אליצור

אלי ישי ותנועת חזון (להלן: השמרנים) עמדו השבוע תחת מתקפה חסרת תקדים של גורמים רדיקליים. הרדיקליים מאשימים את השמרנים בדיוק במום של עצמם.

הרדיקלים מאשימים את השמרנים בכך שהם שונאים אוכלוסיה מסוימת, בגלל שהם שונים מהם. הרדיקלים מאשימים את השמרנים בכך שהם לא מכירים בזכותם של אנשים מסוימים להתחתן ולהיות הורים.

האשמה הזאת כה מגוחכת, הלא זה הפוך: השמרנים הם אלה שאוהבים את האוכלוסיה הזאת, הם אלה שמאמינים שהאנשים האלה לא שונים מאתנו, שאין שום הבדל בינם לבינינו, ושמה שאנחנו יכולים לעשות גם הם יכולים לעשות.

השמרנים מאמינים בהם, ומאמינים שגם האנשים האלה יכולים להתחתן כמו אנשים נורמלים, להקים משפחה, ולהוליד בנים.

מי ששונא אותם וחושב שהם שונים הם הרדיקליים, מתנגדי אלי ישי. הם הפעילו מערכת פרסום משומנת היטב, כדי לשכנע את אותם אנשים שהם לא יכולים להתחתן כאחד האדם, ונגזר עליהם לחיות עד סוף ימיהם בדירת רווקים עם בן מינם, ונגזר עליהם לא להיות הורים אלא לגדל את הילד של החבר שלהם ושל אם עלומה שהוא לא יזכה להכיר.

בקצור: הרדיקלים הם אלה שלא מאפשרים לאנשים המדוברים להתחתן ולהיות הורים.

ולא זו בלבד. הרדיקלים דורשים את דרישתם בשם השוויון, וזה מגוחך, כי דוקא השמרנים מתייחסים אל האנשים המדוברים כשוים לכל דבר, ומייעדים להם חיים שוים לכל אדם אחר, ומאמינים ביכלתם להתחתן כמו כל אדם אחר. הרדיקלים הם אלה שמתעקשים להתייחס אליהם בצורה שאינה שוה לשאר בני האדם, הם אלה שפוגעים בשוויון.

בוא אלי פרפר נחמד

סיפר לי השבוע מטפל מסוים, שהוא הוזעק לטפל בגבר שיש לו אשה וילדים, והוא רוצה לעזוב אותם ולחפש בן זוג. מדוע הוא רוצה לעזוב את אשתו וילדיו ולחפש בן זוג? כי עם האשה הוא לא מקבל פרפרים בבטן. ואני שואל: אדם באמת מוכן לוותר על גידול בנים ובני בנים ובני בני בנים ועל שושלת נצח בשביל פרפרים בבטן? בשביל רומנטיקה?

כשעל הפרק עומדת הקמת משפחה של בנים ובני בנים, פרפרים ורומנטיקה הם בכלל שיקול???

כולנו הפכנו לקרבנות של מכונה משומנת היטב, שממכרת את כולנו לשטויות כגון רומנטיקה ופרפרים בבטן, והופכת את כולנו לעבדים של הפרפרים. כדי לתחזק את המערכת, המערכת מלמדת אנשים מסוימים לא להתחתן ולא להוליד בנים, אלא להשתעבד לפרפרים. מי שמנסה לשכנע את אותם אנשים שיעזבו את הפרפרים ויתחתנו ויולידו בנים כאחד האדם, מואשם, לא פחות ולא יותר, בכך שהוא לא מכיר בזכותם של אותם אנשים להתחתן ולהוליד בנים.

אז נעשה סדר: הנושא הוא לא שנאת אנשים בגלל שהם שונים. האנשים האלה לא שונים. הם גברים בדיוק כמוך וכמוני. הנושא הוא האם להיות משועבדים לפרפרים או לצאת לחרות.

ושיהיה ברור: הנושא הוא לא בעלי משיכה כזאת או בעלי משיכה אחרת. הנושא הוא כולנו. כולנו הפכנו לעבדים של הפרפרים. עובדה: משפחות רבות מתפרקות כי בני הזוג כבר לא מספקים מספיק פרפרים זה לזה. אנשים מן הישוב מוכנים לוותר על גידול ילדיהם כדי לצאת לחפש פרפרים עם אשה אחרת.

משהו בסדר העדיפויות של החברה שלנו מעוות לגמרי.

אמת אובייקטיבית מול חוויה שקרית סובייקטיבית

זהו אפוא שורש המחלוקת: הגורמים הרדיקליים מקדשים את החוויה הסובייקטיבית של האדם. את הרגש, את החוויה ואת הפרפרים.

אלי ישי מציע לאותם אנשים משפחה אמיתית, הורות אמיתית, בנים ובני בנים אמיתיים לדורי דורות. לעומתו, מתנגדיו מציעים לאותם אנשים חוויה של הורות ושל משפחה; אתם תגדלו ילדים שהם לא באמת שלהם, ולא תהיה לכם משפחה פוריה, אבל תוכלו לרמות את עצמכם ולחוות חוויה של הורות ומשפחה. הכל יהיה כמובן דמיון ושקר, אבל העיקר החוויה.

במחלוקת הזאת מתנגדיו של אלי ישי מבינים שידם על התחתונה. הלא אלי ישי מציע משפחה אמיתית והורות אמיתית, בעוד שהם מציעים שקר ודמיון. לכן הם מאשימים את אלי ישי בדיוק במום שלהם: הם מאשימים אותו בכך שהוא מונע מאותם אנשים להקים משפחות ולהיות הורים. לא פחות ולא יותר.