משפחה בפרשה - אחרי מות קדושים

משפחה בפרשה - אחרי מות קדושים

תאריך: תשפ"א מחבר: חיים ברנסון

הדרך חזרה לגן עדן

הנישואין הם הרחבת ה"אני", היפתחות למה שמעבר ל"אני" המצומצם והשלמתו על ידי הזולת. סוג של חזרה לגן עדן. מאז אדם וחוה - שנוצרו כיצור אחד והופרדו כדי להתחבר שוב, ברצון ובבחירה - הנשמות יורדות לעולם זוגות זוגות, בנפרד. בשורשן הן עדיין אחד, ומכאן כמיהתן לשוב ולהתאחד, לכרות ברית ולחזור לַאחד הגדול יותר מהחצי שבי.