משפחה בפרשה אחרי מות

משפחה בפרשה אחרי מות

הבחירה במשפחה היא בחירה בקדושה והיא המבטיחה את קיומנו כעם ואת עתיד מדינתנו.

תאריך: אייר תשפ"ג מחבר: מיכאל פואה