משפחה בפרשה - בא

משפחה בפרשה - בא

תאריך: שבט תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

תכנית השיקום הגאונית

 "אגף החינוך של הרשות לשיקום אסירים שם לו למטרה לשנות דפוסי חשיבה ונורמות התנהגות של האסירים המשוחררים ולהקנות להם כלים וכישורי חיים כדי להשתלב בחברה"  (מתוך התכנית לשיקום האסיר).