משפחה בפרשה בהעלותך תשפ"ג

משפחה בפרשה בהעלותך תשפ"ג

עבודת הטבת הנרות כמוה כעבודת החינוך.

תאריך: סיון תשפ"ג מחבר: הרבנית שריק כהן