משפחה בפרשה - בהעלותך

משפחה בפרשה - בהעלותך

תאריך: תשפ"א מחבר: ד"ר חנה קטן

אהרן שלא שינה

האישה מסוגלת לחולל בתוך ביתה דברים גבוהים ונשגבים, בהטבת הנר, תמידים כסדרם, בקביעות ובנאמנות ובאהבת אין קץ, ובנאמנות לשליחות המדויקת לה. וזה שבחה של אישה גדולה.