משפחה בפרשה - בהר בחוקותי

משפחה בפרשה - בהר בחוקותי

תאריך: תשפ"א מחבר: הרב מיכאל פואה

בין שוויון לאחווה

המעבדה הטובה ביותר לפיתוח רגש האחווה וחובת האחריות היא המשפחה. הזוגיות היא הרחבת אהבת האני, והאהבה הזו מביאה לעולם חיים, מתוך אחריות ומסירות אין קץ.