משפחה בפרשה - במדבר תשפ״א

משפחה בפרשה - במדבר תשפ״א

"איש על מחנהו ואיש על דגלו" – מדגיש את הזהות האישית ואת המבנה המשפחתי ויחד רוקם אותם לעם.  

תאריך: תשפ״א מחבר: הרבנית רות בנימין