משפחה בפרשה - במדבר

משפחה בפרשה - במדבר

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית רות בנימין

למשפחותם - לבית אבותם

"איש על מחנהו ואיש על דגלו" – מדגיש את הזהות האישית ואת המבנה המשפחתי ויחד רוקם אותם לעם.