משפחה בפרשה בפרשה ויקהל פקודי תשפ"ג

משפחה בפרשה בפרשה ויקהל פקודי תשפ"ג

ההישג האנושי הנעלה ביותר הוא אם כן לא בביטוי העצמי כפי שחושבים רבים אלא דווקא ביכולת להגביל את העצמיות ופינוי המקום והזמן גם למה שמעבר לאני

תאריך: אדר תשפ"ג מחבר: הרב מיכאל פואה