משפחה בפרשה - בראשית

משפחה בפרשה - בראשית

תאריך: תשרי תשפ"א מחבר: הרב זאב שמע

תפקיד ההורים

פרשת בראשית עוסקת בעניינים העומדים ברומו של עולם – בריאת העולם והאדם. אולם הפרק האחרון של פרשת בראשית (בראשית ה) עוסק בתיאור היסטורי של עשרת הדורות שמאדם ועד נח. פרק זה חוזר ומפרט כיצד פלוני ילד את אלמוני והוליד בנים ובנות. בפרק זה, המתאר את מצב האנושות מאז בריאת העולם, הביטוי המתאר את הבאת הילדים לעולם הוא "ויולד". ביטוי זה מתאר את השותפות של ההורים ביצירת הוולד, אך אינו מלמד על מהות הקשר שבין הורים לילדיהם.