משפחה בפרשה - בשלח

משפחה בפרשה - בשלח

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

הכוח העצום שבחיבור ללידת החיים

מתי בפעם האחרונה פחדתם, באמת פחדתם? איך הרגשתם? מה ההיפך מפחד? חוסן.

מסלול הנסיעה לכיוון ים סוף נועד לעקוף את הפחד ואת השלכותיו המזיקות: “ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים” למרות שזו דרך קרובה יותר. הקב”ה בוחר להוביל אותנו בדרך ארוכה יותר, ובלבד שעם העבדים לא ייכנס לפניקה מיותרת. “פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה”. כל העמל שהושקע ביציאת מצרים עלול לרדת לטמיון מחמת הפחד.