משפחה בפרשה - דברים תשפ"ב

משפחה בפרשה - דברים תשפ"ב

שימת הלב שלי כמבקר או מבקרת: האם הדברים הנאמרים ישפיעו לטוב? ואיך יישמעו? האם הבאת הביקורת נעשית מתוך שמירה על כבוד המבוקר? האם תוך כדי אמירת הביקורת אני מודעת לעוצמות של המבוקר? האם אני רואה מול עיני את גדולתו?

תאריך: אב תשפ"ב מחבר: הרבנית שריק כהן