משפחה בפרשה וארא תשפ"ג

משפחה בפרשה וארא תשפ"ג

מעשרת המאמרות בהם נברא העולם לא נותר דבר, עד שיבואו עשרת הדיברות וילמדו כיצד חיים בעולם עם אלוקים.

תאריך: טבת תשפ"ג מחבר: חיים ברנסון- עורך אסופת המאמרים "משפחה: מפעל חיים" וידיד "בוחרים במשפחה"