משפחה בפרשה - וארא

משפחה בפרשה - וארא

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

אפליה מתקנת

גאולת האדם לא מגיעה על ידי היטמעותו ברבבות אנשים זהים לו בכל. הפדות באה לאדם ולעולם, החירות באה לידי ביטוי, כאשר כל יחיד נבדל בזהות ברורה: שמו, שם אבותיו, מקומו בשבט ובעם, מקום עמו בעולם.