משפחה בפרשה ואתחנן תשפ"ג

משפחה בפרשה ואתחנן תשפ"ג

האתגר של דור הסבים וההורים הוא לא רק ליהנות מהילדים והנכדים, אלא גם להעביר להם את המורשת שהם נושאים, ליצוק תוכן של משמעות בחייהם.

תאריך: אב תפש"ג מחבר: מיכאל פואה