משפחה בפרשה ויגש תשפ"ג

משפחה בפרשה ויגש תשפ"ג

החסרון של אחד מבני המשפחה פוגע במרקם המשפחתי, כל ילד וילד הוא גילוי מיוחד של הקשר שבין ההורים והקב"ה, (נדה לא, א "שלושה שותפים באדם"), וגם בקשר שמתפתח בין הילדים כדור השני להוריהם.

תאריך: טבת תשפ"ג מחבר: הרב זאב שמע