משפחה בפרשה - ויחי תשפב

משפחה בפרשה - ויחי תשפב

יעקב אבינו מלמדנו: ראו את ברכת ילדיכם, אינם צריכים להיות או-או. אלא ממש גם וגם. איש כברכתו. כך יתקיים העולם בגשמיות וברוחניות מכוחה של אותה ראיה עמוקה.

תאריך: טבת תשפ"ב מחבר: הרבנית רות בנימין