משפחה בפרשה ויחי תשפ"ג

משפחה בפרשה ויחי תשפ"ג

כל יחיד מחובר ברקמה חיה לדורות הקודמים, ואחראי לצוות את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט.

תאריך: טבת תשפ"ג מחבר: מיכאל פואה