משפחה בפרשה -ויחי

משפחה בפרשה -ויחי

תאריך: טבת תשפ"א מחבר: הרב מיכאל פועה

יעקב אבינו לא מת

יעקב כאדם פרטי אכן נפטר, נחנט ונקבר, אבל יעקב כמשפחה חי וקיים עד היום ושפתותיו דובבות בקברו "מה טובו אהליך יעקב".