משפחה בפרשה -ויצא

משפחה בפרשה -ויצא

תאריך: כסלו תשפ"א מחבר: הרב זאב שמע

השקעה לטווח ארוך

פרשתנו עוסקת כולה בבניית משפחתו של יעקב אבינו. משפחה זו היא המשפחה שלנו, יעקב הוא האב היחיד שכל בניו הפכו למי שאנחנו, לעם ישראל. התהליך שעובר יעקב אבינו בהעמדת משפחתו הוא ארוך ומורכב. יעקב בורח מעשיו אחיו, ומעיד כי ביציאתו לדרך היה לבד וחסר כל, ”כי במקלי עברתי את הירדן הזה“. בהמשך הדרך יעקב פוגש את רחל ומיד נרתם לעשייה: ”וישק את צאן לבן אחי אמו“. יעקב נושא את לאה ולאחר מיכן את רחל והמשפחה גדלה. האימהות דואגות להרחיב את המשפחה באמצעות נישואי בלהה וזלפה ליעקב.