משפחה בפרשה - ויקהל פקודי

משפחה בפרשה - ויקהל פקודי

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

למה לחזור על כל משפט פעמיים?

גם בזוגיות, כאשר הנפשות מרגישות קצת ריחוק, וטענות הדדיות שונות מעיבות על המערכת, הדרך הנכונה היא שכל צד יבדוק את חשבונותיו האישיים בכנות, יגלה מה אפשר לתקן בעצמו, ישוחח בגילוי לב עם בן/בת הזוג על הנושאים הצריכים בירור, וכך הם ימשיכו הלאה, אל חנוכת המשכן.