משפחה בפרשה ויקרא תשפ"ג

משפחה בפרשה ויקרא תשפ"ג

"אמר רבי יוסי: סח לי אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של שלמים, והביאנוהו לעזרת נשים, וסמכו עליו נשים. לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים".

תאריך: אדר תשפ"ג מחבר: הרבנית רבקה שמעון