משפחה בפרשה - ויקרא

משפחה בפרשה - ויקרא

תאריך: תשפ"א מחבר: הרבנית חוה מנסבך

חינוך הקטנטנים מתחיל בספר ויקרא

למעשה, מי שמעוניין לחנך ילד שברבות הימים יוכל להגשים את חוזקותיו, להוציא לאור את משה רבינו המסתתר בתוכו, מתחיל בצמצום, בא‘ זעירא, בהתייחסות לפנימי ולמוצנע שבנפש.