משפחה בפרשה - וירא

משפחה בפרשה - וירא

תאריך: חשוון תשפ"א מחבר: חיים ברנסון

משפחה בשליחות

לא ילד אחד ולא שניים שאלו את אביהם לאחר לימוד פרשת העקידה: ”אבא, גם אתה תעקוד אותי?“ שאלה שמרתיעה אבות ומפחידה ילדים. בואו נסתכל לה שניה בלבן של העיניים. הסיפור הגדול לא מתחיל בעקידה. מכל כיוון אפשרי אברהם אבינו נדרש להקריב מבחינה משפחתית: ה“לך לך“ המהדהד קורא לו להתנתק ממשפחתו המורחבת; גם האינטימיות שלו עם אשת בריתו ושותפתו למסע נפגעת, בלקיחתה לפרעה; לאחר מכן הוא נאלץ לגרש את אשתו השניה ואת בנה [פרשייה שההשוואה בינה לבין פרשיית העקידה מרתקת ומאירה את התנהלות אברהם בעקידה בגוון חדש], ולבסוף הוא נדרש להקריב את בנו יחידו - מה שבסופו של יום לוקח ממנו את אשתו שרה, שלֵב האם שבקרבה לא עמד לה.