משפחה בפרשה - וישב תשפב

משפחה בפרשה - וישב תשפב

האיזון הדק שבין צורכי הכלל לבין טובת הפרט, הוא שאלה מרכזית כיום בחיי המשפחה המודרנית. מה יכולים ללמד אותנו נרות חנוכה בהקשר הזה?

תאריך: כסלו תשפ"ב מחבר: הרב זאב שמע