משפחה בפרשה - וישב תשפ״ב

משפחה בפרשה - וישב תשפ״ב

האיזון הדק שבין צורכי הכלל לבין טובת הפרט, הוא שאלה מרכזית כיום בחיי המשפחה המודרנית. מה יכולים ללמד אותנו נרות חנוכה בהקשר הזה?

תאריך: תשפ״ב מחבר: הרב זאב שמוע