משפחה בפרשה -וישב

משפחה בפרשה -וישב

תאריך: כסלו תשפ"א מחבר: הרב אברהם וסרמן

החשוד המיידי

תורת אמת מצווה את הדיין "ודל לא תהדר בריבו", וכבר ניסחו חכמים בתמצית את היחס הבסיסי שעל הדיין להראות כלפי הנידונים "וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים"(אבות א,ח). גברים ונשים כאחד משמשים כתוקף ונתקף. על המשפט והצדק להיעשות ללא משוא פנים.