משפחה בפרשה - וישלח תשפב

משפחה בפרשה - וישלח תשפב

הממלכה היהודית קמה גם היא מתוך הקֶשר וההֶקשר המשפחתי, כאשר האחווה היא העומדת ביסודה.

תאריך: כסלו תשפ"ב מחבר: הרב עזריאל אריאל